SEO Services Poland

 

 

specjalista seo krakow


 

AdSecur na Facebook AdSecur na YouTube Specjalista SEO na GooglePlus Kontakt - Specjalista SEO Follow on Linkedin RSS Seoblog - AdSecur

Teoria marketingu, zmiany, dzięki tej wiedzy możesz więcej zarabiać!
Skuteczność marketingu zależy nie tylko od wyraźnie zdefiniowanego rozpoznania docelowych odbiorców, lecz również od doboru inarzędzi . Kombinacja poszczególnych narzędzi, nazywana  „marketing-mix” określa Twoją strategię marketingową. Najbardziej znana wśród  specjalistów od marketingu  to koncepcja przedstawiona przez McCarthy’ego tzw. „Four Ps” – koncepcja 4P:
-Product- produkt – to, co firma zamierza oferować i jak wyróżnić swój produkt wśród innych,
-Price - cena - na jakich warunkach finansowych produkt ten będzie sprzedawany,
-Place - miejsce sprzedaży - gdzie i kiedy produkt będzie oferowany finalnemu odbiorcy,
-Promotion – promocja - w jaki sposób firma zamierza poinformować nabywcę o swojej ofercie i przekonać go do jej akceptacji.

Zmiany ciągle następują, czy nadążasz za nimi?
W latach 90-tych XX wieku coraz większą rolę zaczął odgrywać rynek konsumentów, pojawiła się potrzeba jego segmentacji w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów, co zrodziło zmianę pojęcia marketing-mixu. Profesorowie Uniwersytetu Północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych Robert Lauterborn i James L.Knight zaproponowali nowatorską formułę tzw. „Four Cs” - 4C mającą zastąpić koncepcję „Four P”:
-Customer value - wartość dla klienta, zaspokojenie jego subiektywnych potrzeb,
-Cost - koszt zakupu przez klienta, nie tylko cena produktu, ale i czas klienta,
-Convenience - wygoda zakupu - wraz ze wzrostem znaczenia Internetu, miejsce zamówienia przestaje być ważne,
-Communication - komunikacja z rynkiem, nastawienie na dialog z klientami.
Zmiana proponowana przez Roberta Lauterborn’a i James L.Knight’a była argumentowana tym, iż koncepcja „Four Ps”, proponowana wcześniej przez Mc Carthy’go, odzwierciedla punkt widzenia producentów, podczas gdy koncepcja „Four C” odzwierciedla punkt widzenia klientów.

Marketing online nie zna granic


Czy przygotowałeś już nowy kanał dystrybucji, jakim jest sprzedaż w Internecie?
Wybór kanałów handlowych implikuje zmianę sposobu funkcjonowania Twojej firmy, wpływa na jej organizację i ponoszone koszty. Wiele firm przekazuje część zadań związanych ze sprzedażą, z obsługą wewnętrznych procesów podmiotom zewnętrznym. Przyczyny takiego stanu rzeczy to m.in.:
-optymalizacja ponoszonych kosztów,
-wyższa skuteczność zewnętrznych firm,

-marketing w Internecie to ciągła nauka,
-specjalizacja i doświadczenie podmiotów zewnętrznych.
Według badań GfK Polonia z 02.2009 dostęp do Internetu ma już 16mln Polaków.
Czy chcesz się ograniczyć tylko do Polski?

Marketing online - techniki SEM (Search Engine Marketing)
To zestaw wielu operacji, precyzyjnie ze sobą powiązanych, zsynchronizowanych w czasie, wymagających współdziałania wielu pracowników lub działów Twojej firmy. Marketing online to nie tylko sprzedaż w Internecie za pośrednictwem sklepu internetowego, to różne techniki SEM, wymagające wszechstronnej wiedzy. A może jednak taniej i efektywniej osiągniesz cele marketingowe, zatrudniając specjalistów? Twój zespół będzie kontynuował realizację celów firmy, bez potrzeby wgłebiania się w znaczenie nagłówka h1, h2, animacji Flasha, czy też straty czasu na rozliczanie się z kilku złotych za wpis do wyszukiwarki internetowej. Przecież mają ważniejsze zadania na głowie? Daj im pracować a nam zleć usługi SEM!

 

@ 2014 AdSecur - Ethical SEO Services Poland - Szkolenia SEO - Etyczne pozycjonowanie stron: Kraków | Warszawa | Katowice | Poznań | Rzeszów | Wrocław | Zakopane

Serwis używa ciasteczek (cookie) dla wygody Internautów. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj naszą politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony: